Przyczyny i objawy afazji
Zdrowie

Przyczyny i objawy afazji

Afazja to system objawów, które charakteryzują się zaburzeniami mowy. Jej wystąpienie w ogromnym stopniu uniemożliwia choremu kontakt z innymi ludźmi i nazywanie otaczającej go rzeczywistości. Pierwsze wzmianki o afazji pojawiły się już w starożytnych egipskich papirusach. Jakie są objawy afazji? Co do niej prowadzi? Czy osoba z afazją może zostać całkowicie wyleczona? Zapraszamy do lektury artykułu.

Przyczyny afazji


Najprostszą definicją afazji byłoby sformułowanie „niemożność mówienia”. Do afazji dochodzi w momencie uszkodzenia struktur ośrodkowego układu nerwowego. I chociaż aparat mowy, język i krtań mogą działać prawidłowo, to uraz mózgowia nie pozwala na właściwą artykulację. Tak więc za przyczynę afazji uznaje się uszkodzenia ośrodków mowy w mózgu – na przykład ośrodka Broki lub ośrodka Wernickiego. Jednakże za źródło problemów można także uważać uszkodzenia w zakresie włókien nerwowych, łączących te ośrodki z innymi częściami mózgowia. Afazja może pojawić się u pacjenta wskutek:

  1. Urazu głowy,

 

  1. Udaru mózgu, gdzie może dojść do porażenia połowicznego, przez co chory będzie zmuszony do używania wózka inwalidzkiego,

 

  1. Chorób neurodegradacyjnych (jak choroba Alzheimera),

 

  1. Guza mózgu,

 

  1. Miażdżycy naczyń tętniczych.Objawy afazji


Najoczywistszym objawem afazji jest występowanie trudności z mową. Pacjent ma problemy ze złożeniem nawet prostego zdania. Nie może odnaleźć nazw dla otaczającej go rzeczywistości. Chory cierpiący na afazję może także tworzyć ciągi zdań, które nie mają logicznego sensu. Jest to o tyle przygnębiające, że chory ma zazwyczaj w głowie poprawną wersję tego, co chciałby wypowiedzieć. U osób z afazją stwierdzano także problemy z czytaniem i pisaniem. Wyróżnia się kilka typów afazji:

  1. Afazja ruchowa – zdolność mówienia zostaje utracona przez chorą osobę,

 

  1. Afazja czuciowa – chory może się wypowiadać, ale nie rozumie komunikatów innych osób,

 

  1. Afazja mieszana – pacjent ma jednocześnie kłopot z mówieniem, jak i przyswajaniem informacji,

 

  1. Afazja agnostyczna – mówienie przysparza choremu wiele trudności, a przy tym nie może znaleźć odpowiednich słów do nazwania rzeczy, stanów, czynności itd.Jak leczyć afazję?


Afazja nie jest chorobą, a zespołem objawów. Dlatego leczenie źródła problemu pomoże w jej wyeliminowaniu. Jednak różne osoby mogą różnie reagować na leczenie. U jednych afazja znika całkowicie, u innych ustępuje częściowo. Niezbędną pomocą okazują się regularne spotkania z logopedami, podczas których pacjent trenuje mowę.

Najnowsze artykuły

NASZE MARKI