Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – jak zorganizować pomieszczenia?
Rehabilitacja

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej – jak zorganizować pomieszczenia?

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej? Chciałbyś się dowiedzieć, jak powinny wyglądać pomieszczenia, w których będą przebywać osoby potrzebujące pomocy od Twojej placówki? W tym artykule podpowiemy, jak je wyposażyć. Zapraszamy do lektury!

Czym jest NZOZ i kto go może założyć?


NZOZ to skrót, który rozwija się jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Głównym celem jego działalności jest oferowanie niepublicznych świadczeń zdrowotnych, a także promowanie zdrowego trybu życia. Jego struktury organizacyjne pozostają wyodrębnione, jednakże sama placówka nie posiada osobowości prawnej. Zarządzanie NZOZ przypada konkretnej instytucji lub organizacji. Kto zatem może założyć NZOZ? Do grona podmiotów, które mogą ją powołać do życia, są między innymi:

    • Wspólnota powołana do celów religijnych – zbór, kościół, meczet, synagoga,

 

    • Fundacja,

 

    • Związek zawodowy,

 

    • Stowarzyszenie zawodowe lub samorząd,

 

    • Osoba prawna lub fizyczna.Gdzie szukać wytycznych dotyczących organizacji pomieszczeń?


Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej posiadają restrykcyjne obostrzenia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych, jakie mają tam panować. Bliższe informacje znajdują się w podstawie prawnej, a mianowicie w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.

Wymogi dotyczące mebli i innych sprzętów


Przed przystąpieniem do wyposażania NZOZ trzeba dokładnie zapoznać się z wymogami ogólnoprzestrzennymi i dyrektywami dotyczącymi samych sprzętów. Zwracamy uwagę na niektóre z nich.
Powierzchnia budynku lub kompleksu budynków NZOZ powinna być na tyle duża, by moc wygodnie i w odpowiedniej odległości zainstalować wszystkie urządzenia medyczne, jak i wymagane meble.
Łóżka w pomieszczeniach powinny być odpowiednio oddalone od siebie. Tak, by osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub z pomocą balkoniku rehabilitacyjnego mogła się między nimi swobodnie przemieszczać. Powinny być także ustawione w ten sposób, by móc do nich dotrzeć z trzech stron.
Ważną kwestią jest też zapewnienie pacjentom odpowiedniego oświetlenia. Pokoje powinny mieć dostęp do światła dziennego. Oprócz tego trzeba także zainstalować przedmioty, które pomogą kontrolować natężenie światła jak zasłony czy rolety.
Pokój łóżkowy musi zawierać także umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem oraz pojemnik na jednorazowe ręczniki.

Najnowsze artykuły

NASZE MARKI