MDH podwójnie docenione!
Ortopedia

MDH podwójnie docenione!

Po raz kolejny mamy czym się pochwalić! Najnowszym osiągnięciem naszej firmy jest prestiżowe wyróżnienie "Gazela Biznesu" za 2014 rok. Gazele Biznesu są wręczane na podstawie rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, przygotowywanego corocznie, począwszy od 2000 roku, przez redakcję "Pulsu Biznesu". Gazelą może zostać każda mała lub średnia firma, która dzięki dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.


Dodatkowo MDH zostało odznaczone certyfikatem "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia 2014/2015". W ramach postępowania certyfikacyjnego recenzenci dokonali analizy 4 obszarów:
1) ankiety samooceny opracowanej przez badaną jednostkę oraz innych dokumentów i informacji udostępnionych przez placówkę na wniosek ekspertów;
2) informacji pozyskanych z instytucji nadzoru i kontroli;
3) informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych jednostki;
4) innych informacji na temat polityki jakości placówki i jej oferty, dostępnych w domenie publicznej.


Oceny jednostki dokonali członkowie Komisji Certyfikacyjnej, złożonej z eksperta wewnętrznego oraz zewnętrznego.
Jesteśmy dumni z tych wyróżnień, zwłaszcza że dotyczą zarówno sfery biznesu jak i branży medycznej, w której działamy. To z pewnością nie ostatnie nagrody na drodze naszego rozwoju. Motywacją dla ciągłego doskonalenia naszej firmy są nasi Klienci i ich potrzeby. Zgodnie z naszą misją spełniamy oczekiwania Klientów w zakresie jakości, wzornictwa i nowoczesności naszych produktów i usług.
 

Najnowsze artykuły

NASZE MARKI